262023apr.

Reglementarea accesului mass-media in unitate

(1) Accesul persoanelor străine este permis doar în perioada în care se lucrează cu publicul, cu respectarea normelor de conduita corespunzătoare;

(2) Pentru alte informații ce țin de activitatea spitalului, serviciile si personalul medical angajat, acestea vor fi furnizate mass- mediei prin purtătorul de cuvânt si /sau site-ul oficial al clinicii;

(3) Presa are acces exclusiv însoțită de reprezentantul legal/ manager;

(4) Accesul la informațiile de interes public se fac în condițiile prevăzute de prevedererile legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările si completările ulterioare;

(5) Pentru reprezentații presei accesul sc face numai cu acordul reprezentantului legal/managerului, care va nominaliza in mod explicit locurile in care se poate filma sau persoanelor carora li se pot lua interviuri, cu respectarea drepturilor pacienților la intimitate si imagine. Pentru aceasta, anterior, reprezentații mass-media vor face demersuri scrise sau verbale in vederea obținerii acordului de principiu. In vederea desfășurării fluente la nivelul spitalului exista un reprezentant nominalizat si desemnat prin decizie a managerului unitatii ca purtător de cuvânt in relațiile cu presa , anume d-na Anca Matei;

(6) Este interzis accesul persoanelor străine , a vizitatorilor și a pacienților în zonele cu risc crescut marcate corespunzător cu afișe si indicatoare de ACCES RESTRICȚIONAT ( depozit de deșeuri medicale si nemedicale, vestiar, arhiva, centrala termica , etc.)