82021feb.

Notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal

În cursul furnizării serviciilor medicale, Ministerul Sănătăţii şi instituţiile cu personalitate juridică din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal aparţinând pacienţilor, aparţinătorilor şi medicilor („dumneavoastră” sau „ale dumneavoastră”). Datele cu caracter personal sunt informaţiile care fie vă identifică, fie permit să fiţi identificat. Această notă de informare privind protecţia datelor cu…

Read More
82021feb.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASIGURATULUI

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanțare a ocrotirii sănătății populației care asigura accesul la un pachet de servicii de baza pentru asigurați. Obiectivele sistemului de asigurări sociale de sănătate sunt: protejarea asiguraților față de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident; asigurarea protecției asiguraților în mod universal, echitabil și nediscriminatoriu în…

Read More
82021feb.

DREPTURILE ASIGURAȚILOR

Să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum și casă de asigurări de sănătate la care se asigura, în condițiile prezenței legi și ale contractului-cadru; Să fie înscriși pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condițiile prezenței legi, suportând cheltuielile de transport dacă opțiunea este pentru un medic din altă…

Read More